Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 15fed Tachwedd, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

23.

Datgan Buddiannau

24.

Cais am Drwydded Safle - KFC, Heol Eglwys Fair pdf eicon PDF 1 MB

25.

Eitemau Brys (os oes rhai)