Agenda

Cymeradwywyd y cais gan i Heddlu De Cymru dynnu'r gwrthwynebiad yn ôl, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 8fed Tachwedd, 2019 10.00 am, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Roi Trwydded Safle - Vermut, Guildhall Place pdf eicon PDF 4 MB

3.

Materion Brys (os o gwbl)