Agenda a chofnodion drafft

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 11eg Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell I and J, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Datgan Buddiannau

15.

Cais am Drwydded Safle - Ivy Collection, Yr Aes pdf eicon PDF 2 MB

16.

Cais am Drwydded Safle - Story , Greyfriars Road pdf eicon PDF 7 MB

17.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Angel Hotel, Castle Street pdf eicon PDF 2 MB

18.

Materion Brys (os o gwbl)