Agenda a Chofnodion

Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 11eg Hydref, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell I and J, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Datgan Buddiannau

15.

Cais am roi trwydded safle - Ivy Collection, Yr Aes pdf eicon PDF 2 MB

16.

Cais i Ganiatáu Trwydded Mangre - Story, Heol y Brodyr Llwydion pdf eicon PDF 7 MB

17.

Cais i Amrywio Trwydded Mangre - Gwesty’r Angel, Stryd y Castell pdf eicon PDF 2 MB

18.

Eitemau brys (os oes rhai)