Agenda

Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 20fed Medi, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Roi Trwydded Safle - Chicken Cottage, St Mary Street pdf eicon PDF 717 KB

3.

Materion Brys (os o gwbl)