Agenda

Cymeradwywyd y cais gan i Heddlu De Cymru dynnu'r gwrthwynebiad yn ôl, Is-bwyllgor Trwyddedu
Dydd Gwener, 16eg Awst, 2019 10.00 am, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais i Amrywio Trwydded Safle - Fuel Rock Club pdf eicon PDF 300 KB

3.

Materion Brys (os o gwbl)