Agenda

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 17eg Medi, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datgan Buddiannau

2.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned A, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned B, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 9 MB

4.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned C, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 10 MB

5.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned D, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 9 MB

6.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned E, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 10 MB

7.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned F, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 8 MB

8.

Cais am Ddatganiad Dros Dro - Uned T, Arcêd y Stryd Fawr pdf eicon PDF 8 MB

9.

Materion Brys (os o gwbl)