Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Is-bwyllgor Trwyddedu - Dydd Gwener, 23ain Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cais am Ganiatâd Trwydded Safle - Ground Bakery, Stryd Pontcanna pdf eicon PDF 4 MB

6.

Eitemau Brys (os oes rhai) pdf eicon PDF 273 KB

Dogfennau ychwanegol: