Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a'r Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion ar y Cyd, Cydbwyllgor Craffu
Dydd Mercher, 26ain Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cadeirydd

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

3.

Datgan Buddiannau

4.

Atal pobl ifanc rhag ymwneud â delio cyffuriau – Ymateb y Cabinet pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Ffordd Ymlaen

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Gohebiaeth yn dilyn y cyfarfod pwyllgor pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol: