Agenda a Chofnodion

Cyfweliadau, Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg - Dydd Mawrth, 3ydd Rhagfyr, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg

Cyswllt: Andrea Redmond  Cyfweliadau

Eitemau
Rhif Eitem

14.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

15.

Datgan Buddiannau

16.

Cylch Gorchwyl

17.

Cofnodion pdf eicon PDF 52 KB

18.

Gwahardd y Cyhoedd

19.

Penodi Archifydd Morgannwg

Dogfennau ychwanegol: