Agenda a Chofnodion

Recriwtio Archifydd Morgannwg - Creu Rhestr Fer, Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg - Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

7.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

8.

Datgan Buddiannau

9.

Cymeradwyo Penderfyniadau'r Rhestr Hir

10.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 49 KB

11.

Eithrio'r Cyhoedd

12.

Penodi Archifydd Morgannwg

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.