Agenda

Recruitment of Glamorgan Archivist - Shortlisting, Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg
Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Archifau Morgannwg

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cymeradwyo Penderfyniadau'r Rhestr Hir

4.

Nodiadau ar gyfer y Pwyllgor Llunio Rhestr Fer pdf eicon PDF 41 KB

5.

Cylch Gorchwyl pdf eicon PDF 49 KB

6.

Hyfforddiant Cydraddoldeb Aelodau pdf eicon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Eithrio'r Cyhoedd

8.

Penodi Archifydd Morgannwg

9.

Cytuno Pwnc Cyflwyno a Chwestiynau ar gyfer Cyfweliad

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.