Agenda

Recriwtio Archifydd Morgannwg, Pwyllgor Penodiadau - Recriwtio Archifydd Morgannwg - Dydd Gwener, 18fed Hydref, 2019 2.00 pm, WEDI EI GANSLO

Lleoliad: I'w gadarnhau

Cyswllt: Andrea Redmond  Recriwtio Archifydd Morgannwg

Nodyn: Recriwtio Archifydd Morgannwg 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Eithrio'r Cyhoedd

5.

Penodi Archifydd Morgannwg pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diswyddo (os oes angen)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 2.00pm - 26 Tachwedd 2019