Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 20fed Mai, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2021 pdf eicon PDF 150 KB

Arweinydd

2.

Adfer ac Adnewyddu Uchelgais Prifddinas pdf eicon PDF 164 KB

3.

Adfer ac Adnewyddu: Adfer ac Adnewyddu Sefydliadol pdf eicon PDF 553 KB

4.

Gwyrddach, Tecach, Cryfach: Strategaeth Ddrafft Adfer ac Adnewyddu'r Ddinas pdf eicon PDF 545 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adfer ac Adnewyddu: Cyflawni Adferiad sy'n Dda i Blant pdf eicon PDF 743 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Caerdydd Un Blaned - Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd: Cynnydd Allweddol pdf eicon PDF 337 KB

Dogfennau ychwanegol:

Diwylliant a Hamdden

7.

Gadewch i ni wneud Caerdydd yn Wyrddach, Iachach a Gwylltach pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

8.

Adfywio Cwr y Gamlas Adfywio Cwr y Gamlas pdf eicon PDF 268 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Adfywio Llanrhymni - Ymgynghoriad Cyhoeddus Statudol a'r Wybodaeth Ddiweddaraf am Waredu Tir pdf eicon PDF 423 KB

Dogfennau ychwanegol: