Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 25ain Chwefror, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2021 pdf eicon PDF 133 KB

Arweinydd

2.

Cynllun Corfforaethol pdf eicon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ymateb y Cyngor i'r Pandemig: Materion a Chamau Gweithredu Brys pdf eicon PDF 610 KB

4.

Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg pdf eicon PDF 414 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

5.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ysgol Uwchradd Willows Newydd pdf eicon PDF 407 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

6.

Monitro Cyllideb - Adroddiad 9 Mis 2020-21 pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyllideb 2021/22 pdf eicon PDF 923 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

8.

Comisiynu'r Fframwaith Cynnal a Chadw Adeiladau Newydd a'r Fframwaith Addasiadau i'r Anabl pdf eicon PDF 291 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Digartrefedd - Y wybodaeth ddiweddaraf am Gynnydd a Chynigion Pellach ar gyfer Diwallu Anghenion Pobl Ddigartref Sengl pdf eicon PDF 432 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

10.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 'Llwybr Newydd - Strategaeth Drafnidiaeth Newydd ar gyfer Cymru' pdf eicon PDF 457 KB

Dogfennau ychwanegol: