Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 9.30 am

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2021 pdf eicon PDF 521 KB

Materion CraffuMaterion Craffu

2.

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaeth Cymuned ac Oedolion o'r enw 'Prosiect Agosach at Adre: Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir i Oedolion ag Anabledd Dysgu pdf eicon PDF 2 MB

Plant a Theuluoedd

3.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

4.

Newid y Fflyd Casglu Ailgylchu a Gwastraff pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Contract a phrydles ar gyfer cynhyrchu trydan gwyrdd o nwy tirlenwi a rheoli nwy tirlenwi yn Ffordd Lamby pdf eicon PDF 341 KB

Dogfennau ychwanegol:

Diwylliant a Hamdden

6.

Adolygiad o Gontract Gwasanaethau Hamdden gyda Greenwich Leisure Ltd (GLL) pdf eicon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

7.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022/23 pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

8.

Gofynion Awdurdodi a Phrotocol ar gyfer Adolygu Gweithgareddau Gwaith pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Cwynion Blynyddol pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Polisi Tâl pdf eicon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

11.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Caffael Tai Adeiladu Newydd Drwy Drefniant Dêl Pecyn ar Dir yng Nghilgant Wyndham, Caerdydd pdf eicon PDF 307 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

13.

Strategaeth Datblygu Felodrom a Phentref Chwaraeon Rhyngwladol pdf eicon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

14.

Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad ar yr Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd pdf eicon PDF 323 KB

Dogfennau ychwanegol: