Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 15fed Rhagfyr, 2022 2.00 pm

Lleoliad: YB 4, Neuadd y Sir, Cyfarfod Aml-Leoliad. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 17 Tachwedd 2022 pdf eicon PDF 165 KB

Arweinydd

2.

Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd - Ymateb pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

Newid yn yr Hinsawdd

3.

Adolygiad Blynyddol Caerdydd Un Blaned pdf eicon PDF 980 KB

Dogfennau ychwanegol:

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Cynnydd ar Reoli Ansawdd Awyr Lleol Cyngor Caerdydd 2022

4.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Cynnydd ar Reoli Ansawdd Awyr Lleol Cyngor Caerdydd 2022 pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

Diwylliant, Parciau a Digwyddiadau

5.

Neuadd Dewi Sant pdf eicon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg

6.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Uned Blynyddoedd Cynnar Moorland a Dechrau'n Deg newydd: Caffael Contractwr ar gyfer Adeiladu pdf eicon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Maes Llafur Cytûn ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg (Caerdydd) a Chylch Gorchwyl pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

8.

Pennu Rhent Tai Cyngor a Thâl Gwasanaeth 2023/24 pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

9.

Adfywio Bae Caerdydd pdf eicon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

10.

Polisi Diogelu Corfforaethol 2022-2025 pdf eicon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rheoli Risg Corfforaethol - Chwarter 2 2022/23 pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor 2023/24 pdf eicon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Premiymau Treth Gyngor pdf eicon PDF 196 KB

14.

Cronfa band eang lleol - Gwella Cysylltedd i Safleoedd â Gwasanaeth Gwael pdf eicon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol: