Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 10fed Mawrth, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Remote

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 24 Chwefror 2022 pdf eicon PDF 191 KB

2.

Adroddiad Blynyddol y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol pdf eicon PDF 11 MB

Dogfennau ychwanegol:

Arweinydd

3.

Polisi Cyfarfodydd Aml-leoliad pdf eicon PDF 446 KB

Dogfennau ychwanegol:

Plant a Theuluoedd

4.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru / Maethu Cymru: Cytundeb Cyd-bwyllgor a Threfniadau Lletyol gan Gyngor Caerdydd pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

Diwylliant a Hamdden

5.

Strategaeth Rhandiroedd pdf eicon PDF 306 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Twrnamaint Terfynol Pencampwriaeth Pêl-droed Ewrop UEFA 2028 (UEFA EURO 2028) - Datganiad o Ddiddordeb pdf eicon PDF 445 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

7.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Darpariaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - Darpariaeth Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr y Sbectrwm Awtistig ar gyfer Disgyblion Oed Cynradd ac Uwchradd pdf eicon PDF 611 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Darpariaeth ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - Darpariaeth Iechyd a Lles Emosiynol ar gyfer Disgyblion Oed Cynradd ac Uwchradd pdf eicon PDF 499 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Gynradd Pentyrch pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Trefniadau Debryn i Ysgolion pdf eicon PDF 405 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

11.

Polisi Tâl pdf eicon PDF 257 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

12.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) pdf eicon PDF 523 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Parth ieuenctid Trelái pdf eicon PDF 416 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen datblygu adeiladau newydd gan gynnwys cynnydd cyffredinol hyd yma, Trem y Môr, Cytundebau Pecyn a chyfeiriad yn y dyfodol pdf eicon PDF 405 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

15.

Trosolwg o Waith Adfywio Bae Caerdydd pdf eicon PDF 517 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Phlant a Theuluoedd

16.

Asesiad Anghenion Poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg 2022 pdf eicon PDF 359 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

17.

Strategaeth Systemau Trafnidiaeth Deallus Caerdydd pdf eicon PDF 388 KB

Dogfennau ychwanegol: