Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 14eg Hydref, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Remote

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 23 Medi 2021 pdf eicon PDF 294 KB

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Strategaeth a Chynllun Gweithredu Caerdydd Un Blaned pdf eicon PDF 631 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays pdf eicon PDF 902 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: Darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) pdf eicon PDF 507 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Caerdydd 2022-2032 pdf eicon PDF 383 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

6.

Adfywio James Street, Caerdydd pdf eicon PDF 292 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

7.

Sefydliad Iechyd y Byd: Dinasoedd a Chymunedau sy'n rhoi Cyfleoedd i'r Henoed pdf eicon PDF 366 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

8.

Adroddiad Monitro Blynyddol Pumed Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Caffael Cynllun Clwb Ceir i Gaerdydd pdf eicon PDF 452 KB