Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 23ain Medi, 2021 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 15 Gorffennaf 2021 pdf eicon PDF 173 KB

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

2.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Heol Ty Glas pdf eicon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Dyfodol Ysgol Uwchradd Willows pdf eicon PDF 639 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Monitro Cyllideb Mis 4 pdf eicon PDF 562 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rheoli Risg Corfforaethol - Chwarter 4 2020/21 pdf eicon PDF 283 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Cwynion Blynyddol pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

7.

Cladin allanol Blociau Fflatiau Uchel y Cyngor pdf eicon PDF 323 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

8.

Achos Busnes Llawn Arena Dan Do pdf eicon PDF 457 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad a Strategaeth Ddatblygu'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

10.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd: Gweledigaeth, Materion ac Amcanion ac Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig pdf eicon PDF 315 KB

Dogfennau ychwanegol: