Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 19eg Mawrth, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 20 Chwefror 2020

Materion Craffu

2.

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc o'r enw 'Gwasanaethau a Chymorth Iechyd Meddwl a Lles Plant' pdf eicon PDF 714 KB

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Diweddariad ar y Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Trefniadau Derbyn I Ysgolion 2021-22 Gan Gynnwys Newidiadau Arfaethedig I Ddalgylchoedd Cynradd Ac Uwchradd Cyfrwng Cymraeg pdf eicon PDF 491 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Polisi Tâl pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

6.

Gatiau Lonydd Cefn ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020 pdf eicon PDF 260 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (CRT) pdf eicon PDF 343 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Caffael yr Hen Safle Gwaith Nwy yn Grangetown ar gyfer Datblygu Tai pdf eicon PDF 257 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gormod o gladin ar Flociau Fflatiau Uchel pdf eicon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

10.

Tir yn James Street, Caerdydd pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Sgwâr Callaghan pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

12.

Cymeradwyaeth ar gyfer cymryd rhan yng Nghynllun Adsefydlu'r DU pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

13.

Adolygiad Llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol: