Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 20fed Chwefror, 2020 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

Arweinydd

1.

Cynllun Corfforaethol 2020-23 pdf eicon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Cais i Godi Pris Cerbyd Hacni pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Consortiwm Canolbarth y De - Gwasanaethau Ymgynghorol Addysg ar y Cyd pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Cynllun Rheoli Asbestos Corfforaethol pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

System Rheoli Diogelwch Bwyd Corfforaethol (HACPP) pdf eicon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Monitro'r Gyllideb Mis 9 pdf eicon PDF 426 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad ar y Gyllideb 2020-2021 pdf eicon PDF 811 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

8.

Strategaeth Hyb a Llyfrgell (2019-2023) pdf eicon PDF 518 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd: Ystyried y Diwygiadau Arfaethedig a gyflwynwyd yng Nghyfarfod y Cyngor 28 Tachwedd 2019 pdf eicon PDF 161 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

10.

Ymateb Cyngor Caerdydd i ymgynghoriad Aer Glân Llywodraeth Cymru pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol: