Agenda

Cabinet
Dydd Iau, 21ain Tachwedd, 2019 10.00 am

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2019 pdf eicon PDF 130 KB

Plant a Theuluoedd

2.

Cartref Cywir, Cymorth Cywir - Strategaeth Gomisiynu ar gyfer Llety a Chymorth i Blant sy'n Derbyn Gofal pdf eicon PDF 180 KB

Dogfennau ychwanegol:

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

3.

Strategaeth Fwyd pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys pdf eicon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitro Mis 6 pdf eicon PDF 342 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Perfformiad Chwarter 2 pdf eicon PDF 177 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019; gweithredu trefniadau ar gyfer Cyngor Caerdydd a Rhentu Doeth Cymru. pdf eicon PDF 157 KB

Tai a Chymunedau

8.

Polisi Dilysu Seiliedig ar Risg ar gyfer Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor pdf eicon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

9.

Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol - Pennu Ffioedd Gofal Cartref Pobl H?n Caerdydd 2019/20 - 2022/23. pdf eicon PDF 508 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

10.

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Cynnydd ar Reoli Ansawdd Awyr Lleol Cyngor Caerdydd 2016 pdf eicon PDF 344 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Gwella Ansawdd Aer Caerdydd' pdf eicon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy pdf eicon PDF 336 KB

Dogfennau ychwanegol: