Agenda

Cabinet
Dydd Iau, 26ain Medi, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y Cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019 pdf eicon PDF 120 KB

Materion Craffu

2.

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion o'r enw Llety Dros Dro a Llety â Chymorth - Porth y Person Sengl pdf eicon PDF 3 MB

Arweinydd

3.

Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol pdf eicon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Caffael Tanwydd Hylif pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitro Cyllideb - Adroddiad Mis 4 pdf eicon PDF 329 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1, 2019-20 pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

7.

Caffael Eiddo at Ddibenion y Cyfrif Refeniw Tai pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

8.

Polisi Enwi Strydoedd pdf eicon PDF 179 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau pdf eicon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol: