Agenda

Cabinet - Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Neuadd y Sir

Cyswllt: Jo Watkins 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cofnodion y cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar 18 Ebrill 2019 pdf eicon PDF 108 KB

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Fferm Solar Ffordd Lamby pdf eicon PDF 441 KB

Dogfennau ychwanegol:

Tai a Chymunedau

3.

Strategaeth i godi 2,000 o gartrefi cyngor newydd pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

Buddsoddi a Datblygu

4.

Cynllun Eiddo Blynyddol pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Adfywio Heol Dumballs pdf eicon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

6.

Strategaeth Gomisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion ag Anabledd Dysgu pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cymeradwyaeth i barhau i gymryd rhan yn y Cynllun Adsefydlu Pobl sy'n Agored i Niwed pdf eicon PDF 196 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

8.

Goleuadau Stryd LED ar Rwydwaith Priffyrdd Preswyl pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Canllaw Cynllunio Atodol Dyluniad ac Arwyddion Blaen pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol: