Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 11.00 am

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

31.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

32.

Datgan Buddiannau

33.

Cofnodion pdf eicon PDF 335 KB

34.

Materion yn Codi

35.

Adroddiad Diweddariad JC pdf eicon PDF 450 KB

36.

Ffurflen Ariannol Flynyddol Heb Ganiatâd ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 pdf eicon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - I'w gadarnhau