Agenda

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 10.30 am

Lleoliad: Newport City Council, Civic Offices, Newport

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 108 KB

4.

Materion yn Codi

5.

Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 196 KB

6.

2019/20 Rhagolwg Rhagolwg Rhagolwg Mis 7 Sefyllfa a Chyllideb 2020/21 pdf eicon PDF 129 KB

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.