Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 19eg Mai, 2020 11.00 am

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

17.

Datgan Buddiannau

18.

Cofnodion pdf eicon PDF 247 KB

19.

Materion yn codi o'r cofnodion

20.

Adroddiad Diweddariad Prosiect Gwyrdd ar gyfer y Cydbwyllgor pdf eicon PDF 706 KB

21.

Prosiect Gwyrdd 2019/20 Canlyniad a Ffurflen Ariannol Flynyddol pdf eicon PDF 191 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau