Agenda a Chofnodion

Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd - Dydd Mawrth, 26ain Tachwedd, 2019 10.30 am

Lleoliad: Cyngor Dinas Casnewydd, Swyddfeydd Dinesig, Casnewydd

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

10.

Datgan Buddiannau

11.

Cofnodion pdf eicon PDF 108 KB

12.

Materion yn codi

13.

Adroddiad Diweddaru pdf eicon PDF 196 KB

14.

Alldro a Amcanestynnwyd ar gyfer 2019/20, Sefyllfa Fonitro Mis 7 a Chyllideb 2020/21 pdf eicon PDF 129 KB

15.

Dyddiad y cyfarfod nesaf