Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Remote Via MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

89.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

90.

Datgan Buddiannau

91.

Cofnodion pdf eicon PDF 1001 KB

92.

Cwestiynau Cyhoeddus

93.

Deisebau

94.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

95.

Isetholiad y Mynydd Bychan

96.

Cydbwysedd Gwleidyddol Diwygiedig - Dyrannu Seddi Pwyllgorau pdf eicon PDF 246 KB

97.

Datganiad o Gyfrifon 2020-2021, Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

98.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys2021-22 pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

99.

Adroddiad Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 173 KB

Dogfennau ychwanegol:

100.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 1 MB

101.

Penodi Aelod Annibynnol Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 131 KB

102.

Datganiadau Aelodau'r Cabinet pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Hysbysiad o Gynnig 1 pdf eicon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

104.

Hysbysiad o Gynnig 2 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

105.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 236 KB

106.

Materion Brys

107.

Diwygiadau i Gytundeb Rhyng-Awdurdod Partneriaeth Pensiwn Cymru pdf eicon PDF 172 KB

Dogfennau ychwanegol:

108.

Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 164 KB

Dogfennau ychwanegol:

109.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 263 KB

110.

Cyrff Allanol pdf eicon PDF 24 KB

111.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 204 KB