Agenda

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Remote Via MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 542 KB

4.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.35 pm
5 mins

5.

Deisebau

4.40 pm
5 mins

6.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.45 pm
20 mins

7.

Adroddiad Monitro Blynyddol Pumed Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 256 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.05 pm
30 mins

8.

Adroddiadau Cydymffurfiaeth 2020/21 - Datganiad Cyfrifon, Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys. pdf eicon PDF 252 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.35 pm
15 mins

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg 2021 pdf eicon PDF 654 KB

5.50 pm
15 mins

10.

Codau Cyfryngau Cymdeithasol pdf eicon PDF 156 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.05 pm
45 mins

11.

Datganiadau Aelodau'r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.45 pm
30 mins

12.

Hysbysiad o Gynnig 1 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

Toriad

7.30 pm
30 mins

13.

Hysbysiad o Gynnig 2 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.00 pm
80 mins

14.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 153 KB

9.20 pm

15.

Materion Brys

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir

9.20 pm
5 mins

16.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 276 KB

17.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 337 KB

Taflen Diwygiadau pdf eicon PDF 846 KB