Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 30ain Medi, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Remote Via MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

55.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

56.

Datgan Buddiannau

57.

Cofnodion pdf eicon PDF 474 KB

58.

Deisebau

59.

Cwestiynau Cyhoeddus

60.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

61.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd: Gweledigaeth, Materion ac Amcanion ac Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Integredig pdf eicon PDF 313 KB

Dogfennau ychwanegol:

62.

Dyrannau Seddi ac Enwebiadau a Phenodiadau Aelodau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 140 KB

Dogfennau ychwanegol:

63.

Adroddiad yr Aelod Annibynnol Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 128 KB

64.

Eilio i gwmpasu Absenoldeb Teulu pdf eicon PDF 369 KB

65.

Datganiadau Aelodau'r Cabinet pdf eicon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

66.

Hysbysiad o Gynnig pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

67.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 223 KB

68.

Materion Brys

69.

Llwodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 163 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Adroddiad Aelodaeth Pwyllgor pdf eicon PDF 274 KB

71.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 446 KB