Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 22ain Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

40.

Datgan Buddiannau

41.

Cofnodion pdf eicon PDF 568 KB

42.

Deisebau

43.

Cwestiynau Cyhoeddus

44.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

45.

Strategaeth y Gyllideb pdf eicon PDF 864 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Cynllun Lles Blynyddol pdf eicon PDF 453 KB

Dogfennau ychwanegol:

47.

Adroddiad Blynyddol 2020/21 yr Awdurdod Lleol ar Wasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

48.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

49.

Hysbysiad o Gynnig pdf eicon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

50.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 233 KB

51.

Materion Brys

52.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 274 KB

53.

Rhaglen o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 287 KB

54.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 525 KB