Agenda

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 22ain Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 568 KB

4.35 pm

4.

Deisebau

4.40 pm

5.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.45 pm

6.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.50 pm

7.

Strategaeth Cyllideb pdf eicon PDF 864 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.10 pm

8.

Cynllun Lles Blynyddol pdf eicon PDF 453 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.30 pm

9.

Adroddiad Blynyddol 2020/21 yr Awdurdod Lleol ar Wasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.50 pm

10.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Break - 6.30 pm - 6.45 pm

6.45 pm

11.

Hysbysiad o Gynnig pdf eicon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.15 pm

12.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 233 KB

8.45 pm

13.

Materion Brys

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir

8.45 pm

14.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 274 KB

8.45 pm

15.

Rhaglen o Gyfarfodydd pdf eicon PDF 287 KB

8.45 pm

16.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 525 KB

Taflen Diwygiadau pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol: