Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 24ain Mehefin, 2021 4.30 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

20.

Datgan Buddiannau

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 273 KB

22.

Deisebau

23.

Cwestiynau Cyhoeddus

24.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

25.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021 - 2024 pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Adroddiad Blynyddol Craffu pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 1 MB

28.

Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2020-2021 pdf eicon PDF 553 KB

Dogfennau ychwanegol:

29.

Derbyn Dirprwyo Swyddogaeth Gaffael Cyngor Sir Fynwy pdf eicon PDF 160 KB

30.

Adroddiad Newidiadau i’r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 262 KB

31.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Hysbysiad o Gynnig pdf eicon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

33.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 224 KB

34.

Materion Brys

35.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 277 KB

36.

Cyrff Allanol pdf eicon PDF 22 KB

37.

Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 126 KB

38.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 1024 KB