Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 27ain Mai, 2021 4.30 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer 2021-2022

3.

Penodi Dirprwy Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2021-2022

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 382 KB

6.

Protocol Aelodau ar Rianta Corfforaethol pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymrwymiad Caerdydd pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

9.

Cyhoeddiadau’r Arweinydd sy'n ymwneud â Blwyddyn y Cyngor sy’n dod

10.

Penodi Aelodau'r Cabinet (lle mae disgwyl i etholiadau o'r fath ddigwydd)

11.

Sefydlu Pwyllgorau Sefydlog y Cyngor ar gyfer 2021-2022 pdf eicon PDF 307 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Dyrannu Seddau ac Enwebu a Phenodi Aelodau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 304 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Ethol Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion Pwyllgorau pdf eicon PDF 150 KB

14.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 135 KB

15.

Tâl a Lwfans Aelodau 2021-2022 pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Trefniadau Cyfarfod o Bell neu Aml-Leoliad pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Rhaglen o Gyfarfodydd y Cyngor pdf eicon PDF 286 KB

18.

Materion Brys