Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Remote Via MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

153.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

154.

Datgan Buddiannau

155.

Cofnodion pdf eicon PDF 563 KB

156.

Cwestiynau Cyhoeddus

157.

Deisebau

158.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

159.

Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer Etholedig pdf eicon PDF 32 KB

160.

Polisi Tâl 2021 - 2022 pdf eicon PDF 364 KB

Dogfennau ychwanegol:

161.

Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol:

162.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 797 KB

163.

Datganiadau Aelodau'r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

164.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

165.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

166.

Cynnig 3 pdf eicon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

167.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 227 KB

168.

Materion Brys

169.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 277 KB

170.

Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

171.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 273 KB