Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 26ain Tachwedd, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Cyfarfod o Bell 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

113.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

114.

Datgan Buddiannau

115.

Cwestiynau Cyhoeddus

116.

Deisebau

117.

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 323 KB

Dogfennau ychwanegol:

118.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020-21 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

119.

Datganiadau pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

120.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

121.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 5 KB

Dogfennau ychwanegol:

122.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 223 KB

123.

Materion Brys

124.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 129 KB

125.

Penderfyniad Swyddog - yr Uwch Dim Rheoli pdf eicon PDF 263 KB

126.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 389 KB