Agenda a Chofnodion

Blynyddol, Cyngor - Dydd Iau, 26ain Tachwedd, 2020 3.00 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

96.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

97.

Ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer 2020 - 2021

98.

Penodi Dirprwy Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2020 - 2021

99.

Datgan Buddiannau

100.

Cofnodion pdf eicon PDF 232 KB

101.

Protocol yr Aelodau ar Ddiogelu Plant ac Oedolion Sy'n Agored i Niwed pdf eicon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

102.

Ymrwymiad Caerdydd pdf eicon PDF 133 KB

Dogfennau ychwanegol:

103.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

104.

Cyhoeddiadau’r Arweinydd sy'n ymwneud â Blwyddyn y Cyngor sy’n dod

105.

Penodi aelodau o’r Cabinet (pan y disgwylir etholiad o’r fath);

106.

Sefydlu Pwyllgorau Sefydlog y Cyngor ar gyfer 2020 - 2021 pdf eicon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol:

107.

Dyrannu Seddi ac Enwebiadau a Phenodiadau Aelodau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 314 KB

Dogfennau ychwanegol:

108.

Ethol Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion Pwyllgorau pdf eicon PDF 149 KB

109.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 23 KB

110.

Tâl a Lwfans Aelodau 2020 - 2021 pdf eicon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

111.

Rhaglen o Gyfarfodydd y Cyngor pdf eicon PDF 138 KB

112.

Materion Brys