Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 24ain Medi, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

62.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

63.

Datgan Buddiannau

64.

Cofnodion pdf eicon PDF 227 KB

65.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

66.

Adroddiad Llywodraethu pdf eicon PDF 396 KB

67.

Adroddiad Blynyddol ar Safonau’r Gymraeg pdf eicon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Adroddiad Lles Statudol Blynyddol Cyngor Caerdydd pdf eicon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

69.

Adroddiad Strategaeth y Gyllideb 2021/2022 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig Diweddaraf pdf eicon PDF 761 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Datganiad y Cyd-Gabinet pdf eicon PDF 277 KB

72.

Hysbysiad o Gynnig

73.

Materion Brys

74.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 176 KB

75.

Cofrestr o Benderfyniadau Swyddogion - SMT pdf eicon PDF 183 KB

76.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 160 KB