Agenda

Cyngor
Dydd Iau, 12fed Medi, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 236 KB

4.35 pm

4.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 81 KB

4.40 pm

5.

Deisebau

4.45 pm

6.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.50 pm

7.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 96 KB

4.55 pm

8.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 pdf eicon PDF 1 MB

5.10 pm

9.

Datganiad Cyfrifon 2018/19 ac Adroddiad Rheoli’r Trysorlys Blynyddol 2018-19 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.25 pm

10.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

Toriad

6.30 pm

11.

Hysbysiad Cynnig

7.00 pm

12.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 71 KB

8.00 pm

13.

Materion Brys

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir

14.

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 124 KB

15.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 101 KB

16.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

17.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 213 KB

Taflen Diwygiadau pdf eicon PDF 115 KB