Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 254 KB

4.

Is-etholiad Llanisien

5.

Deisebau

6.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

7.

Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 2019-20 pdf eicon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 63 KB

10.

Materion Brys

11.

Penodi Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 100 KB

12.

Cais am Ganiatâd Absenoldeb pdf eicon PDF 114 KB

13.

Adolygu Cydbwysedd Gwleidyddol pdf eicon PDF 152 KB

14.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 100 KB

15.

Penodi Cynrychiolwyr Cyngor i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

16.

Penodi i Stadiwm y Mileniwm PLC pdf eicon PDF 109 KB

17.

Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 125 KB

18.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 152 KB