Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Cyngor
Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

117.

Datganiad Cadeirydd y Cyngor

118.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

119.

Teyrngedau i’r Cynghorydd Jim Murphy

120.

Isetholiad Trelái

121.

Ymddeoliad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau

122.

Datganiadau o Fuddiant

123.

Cofnodion pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

124.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

125.

Deisebau

126.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 119 KB

127.

Penodi Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol pdf eicon PDF 59 KB

128.

Premiymau Treth Gyngor pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

129.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2019-22 pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

130.

Cynigion Cyllid 2019 - 2020 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

131.

Materion Brys

132.

Penodiadau i’r Pwyllgor pdf eicon PDF 94 KB

133.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 85 KB

134.

Penderfyniad Brys: Ymyrraeth Ysgol Gynradd Gatholig Pedr Sant pdf eicon PDF 105 KB

135.

Penderfyniad Brys: Cerbydau'r Gwasanaethau Stryd pdf eicon PDF 111 KB