Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 3ydd Mawrth, 2022 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell Trwy MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

134.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

135.

Datgan Buddiannau

136.

Cofnodion pdf eicon PDF 777 KB

137.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

138.

Deisebau

139.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

140.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2022 - 2025 pdf eicon PDF 190 KB

Dogfennau ychwanegol:

141.

Cynigion Cyllideb 2022 - 2023 pdf eicon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

142.

Materion Brys

143.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 259 KB

144.

Penderfyniad Swyddog - 35 pdf eicon PDF 124 KB

145.

Dyddiad y cyfarfod nesaf