Agenda a Chofnodion

Arbennig, Cyngor - Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019 1.15 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

163.

Derbyn y Fonesig Shirley Veronica Bassey fel Rhyddfreiniwr Anrhydeddus Dinas a Sir Caerdydd