Agenda a chofnodion drafft

Cyngor - Dydd Iau, 23ain Gorffennaf, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

48.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

49.

Datgan Buddiannau

50.

Cofnodion pdf eicon PDF 202 KB

51.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

52.

Atodlen Talu Aelodau 2020 - 2021 pdf eicon PDF 377 KB

Dogfennau ychwanegol:

53.

Trefniadau Craffu yn ystod Cyfnod Ailddechrau wedi COVID-19 pdf eicon PDF 214 KB

Dogfennau ychwanegol:

54.

Datganiad yr Arweinydd pdf eicon PDF 450 KB

55.

Hysbysiad o Gynnig 1 pdf eicon PDF 150 KB

56.

Hysbysiad o Gynnig 2 pdf eicon PDF 211 KB

Dogfennau ychwanegol:

57.

Materion Brys

58.

Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 176 KB

59.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

60.

Cofrestr o Benderfyniadau Swyddogion - SMT/19 20/84 - RHIF 39 pdf eicon PDF 215 KB

61.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 321 KB