Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 21ain Mai, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell drwy MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

28.

Datgan Buddiannau

29.

Cofnodion pdf eicon PDF 456 KB

30.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer

31.

Trefniadau Llywodraethu yn ystod argyfwng Covid-19 pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Ethol Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer pdf eicon PDF 123 KB

33.

Datganiad yr Arwein ydd mewn perthynas â Covid 19 pdf eicon PDF 445 KB

34.

Materion Brys

35.

Penderfyniadau lle mae Galw i Mewn wedi'i ddatgymhwyso pdf eicon PDF 29 KB

36.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 161 KB