Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Cyngor - Dydd Iau, 21ain Mai, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Cyfarfod o Bell drwy MS Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

28.

Datgan Buddiannau

29.

Cofnodion pdf eicon PDF 456 KB

30.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

31.

Trefniadau Llywodraethu yn ystod yr argyfwng Covid-19 pdf eicon PDF 186 KB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer Etholedig pdf eicon PDF 123 KB

33.

Datganiad yr Arweinydd mewn perthynas â Covid 19 pdf eicon PDF 445 KB

34.

Materion Brys

35.

Penderfyniadau lle mae Galw i Mewn wedi'i ddatgymhwyso - i’w nodi pdf eicon PDF 29 KB

36.

Penodi Llywodraethwyr Ysgol Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 51 KB

Dogfennau ychwanegol:

37.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 161 KB