Agenda

Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 27ain Chwefror, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm
10 mins

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

4.35 pm

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 430 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.40 pm
10 mins

4.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 16 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.50 pm
5 mins

5.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.55 pm
5 mins

6.

Deisebau

5.00 pm
15 mins

7.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 710 KB

5.15 pm
35 mins

8.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2020-23 pdf eicon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol:

Egwyl

6.10 pm
180 mins

9.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2019-20 pdf eicon PDF 808 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.10 pm
5 mins

10.

Materion Brys

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir

11.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 162 KB

9.15 pm
5 mins

12.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 38 KB

Taflen Diwygiadau pdf eicon PDF 473 KB