Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 30ain Ionawr, 2020 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 290 KB

4.

Deisebau

5.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

6.

Papur Gwyn Trafnidaiaeth: Gweledigaeth Trafnidiaeth Caerdydd - 2030 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Democrataidd - adroddiad i ddilyn pdf eicon PDF 1 MB

8.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 1 MB

9.

Datganiadau pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 230 KB

11.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 163 KB

12.

Materion Brys

13.

Bws Caerdydd: Ail-benodi Cyfarwyddwyr Anweithredol Annibynnol pdf eicon PDF 231 KB

14.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 272 KB