Agenda a chofnodion drafft

Dros dro, Cyngor - Dydd Iau, 28ain Tachwedd, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 254 KB

4.

Is-etholiad Llanisien

5.

DEISEBAU

6.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer

7.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys Canol Blwyddyn 2019-20 pdf eicon PDF 168 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Datblygu Lleol pdf eicon PDF 175 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 63 KB

10.

Materion Brys

11.

Penodi Aelodau Annibynnol Safonau a Moeseg pdf eicon PDF 100 KB

12.

Cais am ganiatâd i fod yn absennol pdf eicon PDF 114 KB

13.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol pdf eicon PDF 152 KB

14.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

15.

Penodi Cynrychiolwyr Cyngor ar Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

16.

Penodi i Stadiwm y Mileniwm CCC pdf eicon PDF 109 KB

17.

Penodi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 125 KB

18.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 152 KB