Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

140.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

141.

Croeso

142.

Datgan Buddiannau

143.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 74 KB

Dogfennau ychwanegol:

144.

Deisebau

145.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 92 KB

146.

Ethol Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer 2019 - 2020 pdf eicon PDF 92 KB

147.

Strategaeth Economaidd Ddrafft pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

148.

Canllaw Cynllunio Atodol pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

149.

Datganiad Polisi Tâl 2019 - 2020 pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

150.

Diwygiadau i'r Cyfansoddiad pdf eicon PDF 146 KB

Dogfennau ychwanegol:

151.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd 2018 pdf eicon PDF 1 MB

152.

Aelod Etholedig - Strategaeth Ddysgu a Datblygu pdf eicon PDF 111 KB

Dogfennau ychwanegol:

153.

Datganiadau pdf eicon PDF 77 KB

Dogfennau ychwanegol:

154.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 113 KB

155.

Cwestiynau Llafar

156.

Materion Brys

157.

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 128 KB

158.

Penodiadau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 102 KB

159.

Penodiadau i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 105 KB

160.

Penderfyniadau Brys - Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr pdf eicon PDF 104 KB

161.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 271 KB

162.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 115 KB