Agenda a Chofnodion

Cyllideb, Cyngor - Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

117.

Datganiad Cadeirydd y Cyngor

118.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

119.

Teyrngedau i'r Cynghorydd Jim Murphy

120.

Isetholiad Trelái

121.

Ymddeoliad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau

122.

Datgan Buddiannau

123.

Cofnodion pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

124.

Cwestiynau gan y Cyhoedd pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

125.

Deisebau

126.

Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 119 KB

127.

Penodi Swyddog Canlyniadau a Swyddog Cofrestru Etholiadol pdf eicon PDF 59 KB

128.

Premiymau Treth Gyngor pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

129.

Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd 2019-22 pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

130.

Cynigion Cyllid 2019 - 2020 pdf eicon PDF 100 KB

Dogfennau ychwanegol:

131.

Materion Brys

132.

Penodiadau i’r Pwyllgor pdf eicon PDF 94 KB

133.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 85 KB

134.

Penderfyniad Brys: Ymyrraeth Ysgol Gynradd Gatholig Pedr Sant pdf eicon PDF 105 KB

135.

Penderfyniad Brys: Cerbydau'r Gwasanaethau Stryd pdf eicon PDF 111 KB