Agenda a Chofnodion

Cyngor - Dydd Iau, 27ain Medi, 2018 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

64.

Datgan Buddiannau

65.

Cofnodion pdf eicon PDF 206 KB

66.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 94 KB

67.

Deisebau

68.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer pdf eicon PDF 98 KB

69.

Datganiad Cyfrifon 2017/18 ac Adroddiadau Blynyddol Rheoli Trysorlys 2017/18 pdf eicon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

70.

Datganiadau’r Arweinydd a’r Cabinet pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

71.

Hysbysiad o Gynnig

72.

Cwestiynau Llafar pdf eicon PDF 101 KB

73.

Materion Brys

74.

Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol pdf eicon PDF 127 KB

75.

Aelodaeth y Pwyllgor pdf eicon PDF 102 KB

76.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 83 KB

Dogfennau ychwanegol:

77.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 179 KB